Kontaktní údaje

nám. Jiřího z Lobkovic 16
130 00, Praha 3 - Vinohrady

telefony: 272 731 944, 777 312 580
email: info@pacart.cz

po, út, čt, pá: 9:00-17:00
st:                  9:00-19:00


 

Úvodní strana / Jak nakupovat

Pravidla nákupu – obchodní podmínky platné od 1.1.2014

Tyto pravidla popisují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012 v internetovém obchodě provozovaném na www.pacart.cz za předpokladu, že kupující je fyzická osoba nepodnikající, tedy spotřebitel.

1. Výběr zboží

V našem internetovém obchodě www.pacart.cz můžete velmi výhodně nakoupit. Vzhledem k široké nabídce jsou pro Vaší snadnou orientaci při nákupu výrobky rozděleny podle výrobců.

Každá kategorie je dále dělena na další konkrétnější kategorie, aby výběr zboží byl co nejsnazší. Tento "katalogový strom" je umístěn na levé straně obrazovky. Existují však ještě další možnosti vyhledávání:

 • Fulltextové okno
 • Vyhledávání podle kódu cartridge
 • Vyhledávání podle typu přístroje
 • Vyhledávání podle čísla uvedeného na obalu

Po výběru vyhovujícího výrobku v seznamu je možné otevřít "kartu produktu", kde jsou uvedeny bližší informace jako cena a kompatibilita přístrojů.

Pokud takto nalezený produkt chcete objednat, je možné ho vložit do nákupního košíku, stisknutím symbolu objednat order .

Pokud chcete více produktů, můžete vždy pokračovat s přidáváním tak, že se vrátíte zpět na seznam, kde si vyberete další typ a opět ho objednáte. Takto můžete objednávat další produkty. Ty se Vám budou přidávat do nákupního košíku.

Pokud chcete více kusů, stačí přepsat počet kusů v poli Vaše objednávka nebo v nákupním košíku. Pokud to neuděláte, zůstane nadefinován 1ks.

2. Objednání zboží

Doporučujeme Vám před odesláním celé objednávky kontrolu celého košíku. Pokud je Váš výběr správný, prokliknutím symbolu objednat vyplníte formulář potřebný pro doručení zboží, povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. I zde Vás prosíme o vyplnění správných údajů, zejména emailové adresy, abychom Vám mohli odeslat potvrzení. Dále zvolíte formu doručení a platby a stisknete ikonu „odeslat závaznou objednávku". Tímto odesláním je uzavřena kupní smlouva. Uzavřením kupní smlouvy, tedy odesláním závazné objednávky, kupující stvrzuje souhlas, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rámci obchodu info@pacart.cz . Tyto údaje nejsou nikdy poskytovány třetím osobám. Výjimku tvoří externí dopravci, kterým minimum údajů pro správné doručení předáváme.

Po odeslání objednávky budete e-mailem informováni o potvrzení objednávky. Toto potvrzení proběhne nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky nebo nejbližší pracovní den. Pokud Vám toto potvrzení nedorazí, kontaktujte nás. Při potvrzení objednávky zkontrolujeme údaje o zákazníkovi a obsah objednávky, způsob platby, dopravy a termín dodání.

3. Doručení a převzetí zboží

Doprava veškerého nabízeného zboží v našem obchodě je možná po celé České Republice.
Vámi objednané zboží bude expedováno do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky (v případě platby převodním příkazem do 3 pracovních dnů od připsání částky na náš bankovní účet). V případě, že zboží nebude možné do tří pracovních dnů odeslat, budete o této skutečnosti a důvodech informováni našimi pracovníky nejpozději následující pracovní den po odeslání vaší objednávky. Na základě vzájemné dohody pak bude stanoven náhradní termín dodání, v případě nedostupnosti zboží Vám navrhneme možná náhradní řešení. Doba dodání je dána dobou expedice a dobou přepravy zboží přepravní společností – České pošty, PPL atd. Za jejich služby však nemůžeme nést záruku. Všichni přepravci slibují dodání do 48 hodin od převzetí zásilky k přepravě.

U doručení je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost původního obalu a zásilku podpisem přepravního listu převzít. Zjistíte-li po převzetí a rozbalení zásilky nějaké poškození výrobku, řiďte se dál podmínkami platného reklamačního řádu. U zásilky je vždy přiložen daňový doklad.

4. Způsob platby

Máte možnost výběru z těchto možných způsobů úhrady:

 • Platba dobírkou
  Nejčastěji používaný způsob úhrady zboží k doručení přepravní společností. V tomto případě obdržíte potvrzení o převzetí hotovosti od pracovníka některé z těchto společností. Daňový doklad bude přibalen v zásilce. Cena dobírky bývá kolem 100kč, její přesná hodnota se řídí platnými aktuálními ceníky obou společností. Bude Vám v plné výši přičtena k hodnotě objednaného zboží.
 • Platba hotově nebo kartou při převzetí zboží
  Tento způsob platby je možný pouze v případě osobního odběru v naší prodejně PACART, nám. J. z Lobkovic 16, Praha 3.
 • Platba převodem na účet u ČSOB
  Možnost platby převodem na účet využívají především ti zákazníci, kteří nechtějí nebo nemohou disponovat finanční hotovostí. V emailu potvrzující Vaši objednávku najdete všechny údaje (částku, variabilní symbol a číslo účtu) pro tento způsob platby. Zboží bude expedováno až po připsání celé částky na tento účet. O připsání Vás budeme informovat neprodleně e-mailem nebo telefonicky.

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu s platnými právními předpisy může kupující od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 14dní od převzetí Vaší objednávky. Produkty z objednávky nám vraťte na adresu naší provozovny. Toto lze využít jen v případě, že nebyly u produktů porušeny ochranné prvky, které zaručují, že produkt nebyl použit a tudíž znehodnocen. Náklady na vrácení objednávky nese kupující. Podávající se zavazuje, že Vám v tomto případě vrátíme peníze v plné výši ihned při předání či do 14ti dnů od převzetí od dopravce. Je třeba nás ale o tomto kroku informovat telefonicky či emailem s následující formou:

Odešlete e-mail na adresu info@pacart.cz s textem:
"Chci jednostranně odstoupit od kupní smlouvy, číslo daňového dokladu: ........ a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží. Pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu.
Zboží doručte na naši provozovnu PACART, nám. J z Lobkovic 16, Praha 3 (viz. kontakt).

Zboží, které chcete tímto způsobem vrátit zpět na naši adresu, musí být zabaleno v původním nepoškozeném obalu, v žádném případě nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní a s originálním dokladem o koupi.

Neposílejte zboží na dobírku!

Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet nebo složenkou, a to nejpozději do 14ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek není možné akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Pokud je Vámi zvolený produkt nedostupný či vyprodaný, prodávající může uzavřenou kupní smlouvu zrušit. Neprodleně o tom informuje kupujícího emailem či telefonicky.

V případě, že tato situace nastane, budete neprodleně kontaktováni za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že jste předem zaplatili cenu za zboží, bude Vám tato částka převedena zpět na Váš účet nebo poslána složenkou v nejkratším možném termínu.

6. Reklamační řád (odpovědnost za vady zboží, záruka)

Při doručení zboží jste povinni prohlédnout obal, a to zejména jeho neporušenost. Pokud je originální obal jakkoliv mechanicky porušen, vždy před podepsáním přepravního listu požadujte překontrolování rozbaleného zboží. V případě, že zjistíte poškození zboží pod porušeným obalem, odmítněte toto zboží převzít.

Pokud obal výrobku není nijak porušen a při rozbalení zboží zjistíte nějaké poškození, neprodleně nás kontaktujte. V takovém případě Vám zboží vyměníme za bezvadné.

Zákonná lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Pokud je to možné, snažíme se vyjít zákazníkům vstříc vyřízením reklamace v co nejkratším možném čase.

Zboží vám bude zasláno bezprostředně po vyřízení reklamace. V případě nároku na vrácení peněz Vás budeme kontaktovat a dojednáme s vámi způsob platby (převodem, složenkou).

Zboží, které chcete odesílat v rámci reklamace zpět na naši adresu přepravcem či osobně, řádně zabalte a přidejte popis, jakým způsobem je produkt vadný, ideálně výtisk, na kterém je jasně vidět, jakou produkt vykazuje vadu, Dále přiložte kopii dokladu o koupi. Dále přiložte informaci o modelové řadě tiskárny a její sériové číslo (S/N). Bez těchto informací nemůžeme vadné zboží reklamovat.

Neposílejte zboží na dobírku!

Doporučujeme Vám zboží pojistit.

Zboží doručte na naši provozovnu PACART.

Reklamační adresa:
PACART
nám. J. z Lobkovic 16
130 00 PRAHA 3
Tel: 777 312 580
Fax: 272 731 944
Odpovědná osoba: Martin Pastor (info@pacart.cz)

 

7. Řešení vzájemných sporů mezi prodávajícím a kupujícím


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní
inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR
dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz ).

 

8. Zásady ochrany osobních údajů

Pro správné fungování našeho e-shopu potřebujeme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.  Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je Ing. Martin Pastor – PACART, IČO: 61296384, se sídlem Starostrašnická 38/164, telefon: 777312580, e-mail: info@pacart.cz.

Abychom Vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno a příjmení (obchodní jméno, Ičo a Dič), adresu objednatele, doručovací adresu, e-mail, telefonní čísla, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. U registrovaných zákazníků zpracováváme uživatelské jméno a heslo. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu povinnosti uchovávání daňových dokladů.

Abychom Vám mohli objednané zboží doručit, spolupracujeme s dopravci, kterým jsou některá Vaše data zpřístupněna. Aby naše weby správně fungovaly, využíváme externího poskytovatele hostingu a webových služeb, kterému jsou některá Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami našeho e-shopu a pouze v nezbytném rozsahu. Jsme povinni vést účetnictví, využíváme externího poskytovatele účetních služeb, který má přístup k osobním údajům v nezbytném rozsahu a provádí jejich zpracování. Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Jsme povinni dodržovat základní zásady bezpečnosti, zabezpečujeme přístup do počítače k uživatelským účtům heslem, používáme firewall a antivirový program, který pravidelně aktualizujeme. Neukládáme data na veřejných úložištích. Vše v souladu s GDPR.

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů využijte naše kontaktní údaje. V této souvislosti máme povinnost zkontrolovat Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

9. Závěrem

Internetový obchod www.pacart.cz je přizpůsoben tak, aby maximálně vyhovoval našim zákazníkům. Pokud k němu máte nějaké náměty či připomínky, neváhejte a pište na naši adresu info@pacart.cz. Vaše podněty jsou pro nás důležité.

Pokud můžete, po uskutečnění obchodu nás prosím ohodnoťte. Pokud Vám nepřijde email, kterým se dá hodnocení provést, můžete nás ohodnotit na www.google.cz, v okně napravo napsat recenzi.

Vážíme si Vašich zkušeností s námi.

Přejeme Vám příjemné nakupování a věříme, že s námi budete spokojeni.

Toneroutlet.cz

Nákupní košík


Nákupní košík je prázdný

Přihlášení